Over ADG

ADG is met 15.000 medewerkers actief in het hart van de Nederlandse samenleving. We maken schoon, voeren de regie over facilities, plegen onderhoud, zorgen voor veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte, en we verzorgen en verplegen mensen.

ADG is een energieke, eigentijdse organisatie. We staan midden in de maatschappij en kijken om ons heen. Om onszelf bedrijfsmatig te ontwikkelen en om duurzaam te groeien. Maar ook om te zien of we vanuit onze waarden en visie meer kunnen betekenen in de samenleving. We zijn geregeld in het nieuws, zakelijk en maatschappelijk.

Groei

Wij streven naar een verantwoorde groei, gerealiseerd door een mix van autonome groei en groei door acquisitie. Nieuwe activiteiten binnen de groep voeren wij altijd uit op basis van een langetermijn-focus.

Een eigen visie op succesvol ondernemerschap

ADG heeft haar oorsprong in het door Joop van Riemsdijk in 1952 opgerichte schoonmaakbedrijf Asito. Wat staat voor Alle Stof In Twente Opruimen. Inmiddels bestaat ADG uit acht groepsmaatschappijen. Nog altijd is ADG een 100% familiebedrijf. Met een eigen visie op succesvol ondernemerschap.

Door alle geledingen van de organisatie is het familiebedrijf heel herkenbaar. ‘Wij denken niet in kwartalen, maar in generaties’, is al decennia het adagium. De wil om een duidelijke maatschappelijke impact te realiseren, en de rotsvaste overtuiging dat juist deze positieve impact het bestaansrecht voor de lange termijn garandeert, resulteert in een organisatie die talloze maatschappelijke initiatieven ontplooit en ondersteunt. Die overtuiging en mentaliteit wordt ook doorgegeven aan alle bedrijven die aan ADG zijn toegevoegd of daar nog aan worden toegevoegd.


Banner

De bedrijven van ADG

Met de overname van Timing in de jaren zeventig werden de eerste uitzendactiviteiten aan het portfolio van ADG toegevoegd. Vanaf 2004 heeft ADG zich, naast de schoonmaaksector en de uitzendmarkt, op andere markten begeven. Als gevolg van deze strategie werd het cluster Personeelsdiensten uitgebreid en het cluster Zorg en Welzijn ontwikkeld.

Een tweede stap naar aanvullende mogelijkheden voor duurzame groei is in 2011 gezet met de toevoeging van AAFM Facility Management aan de dienstengroep, inmiddels bekend als HEYDAY.

In 2016 is in eigen huis start-up Youbahn ontwikkeld en gelanceerd, gevolgd door iemand.nl in 2017. Innovatie en vooruitstrevendheid gaan bij ADG hand in hand met de tradities van het familiebedrijf. In 2021 werd MB-All toegevoegd aan ADG, om veiligheid in de openbare ruimte toe te voegen aan het portfolio.

In 2022 is afscheid genomen van ons cluster personeelsdiensten (Timing, Persoonality, InPerson en Youbahn) om meer focus in de portfolio aan te brengen. Via een minderheidsbelang blijven we wel betrokken bij deze bedrijven.

Lees meer over de bedrijven van ADG

De Wil van ADG

Wij hebben de wil om ieders talent te erkennen en te ontwikkelen. De wil om werk, in welke vorm dan ook te erkennen en te waarderen. Niemand is gewoon, iedereen is bijzonder. Ieder werk is de moeite waard en verdient waardering.

Daarom bouwen we aan een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen meedoet en meetelt. Maar we willen nog meer: Nederland vanaf de werkvloer veranderen en sterker maken.

Lees meer over De Wil van ADG

Neem voor persvragen contact op met Sander Haas, merkmanager bij ADG. Meer weten over ADG? Download hieronder onze perskit.
Download perskit

Woordvoerder

Sander Haas
Merkmanager s.haas@adg.nl sanderhaas