Ron Steenkuijl treedt toe tot bestuur Maatschappelijke Alliantie

De Maatschappelijke Alliantie verbindt publiek-private partijen om zo gezamenlijk effectief te werken aan oplossingen voor complexe, maatschappelijke vraagstukken. Per oktober 2021 gebeurt dit onder voorzitterschap van Dave Ensberg-Kleijkers die de rol van Jan Peter Balkenende overneemt. Ook Ron Steenkuijl neemt vanaf dit moment zitting in het bestuur. Jan Peter Balkenende: “Juist de doe-kracht van de alliantie is belangrijk. Samen met bedrijven, fondsen en betrokken burgers werken aan concrete activiteiten en creatieve interventies.’

Krachtenbundeling

De uitdagingen waar de mondiale samenleving voor staat, zijn vaak te complex om alleen door overheid, bedrijfsleven of maatschappelijk middenveld te worden aangepakt. Ze vragen om bundeling van krachten in nieuwe vormen van publiek-private samenwerkingen. Als onafhankelijke partij initieert en coördineert de Maatschappelijke Alliantie deze samenwerkingen door effectieve allianties te smeden en met bedrijven, fondsen, burgers en overheid aan thema’s als polarisatie onder de jeugd, kansengelijkheid in het onderwijs en huisvesting voor dak- en thuislozen te werken. Het bestuur heeft bij het oprichten van de stichting belangrijke partijen zoals de Nederlandsche Bank, ING, SER, Deloitte en Postcode Loterij aan zich weten te binden waardoor een sterk netwerk van partijen de allianties ondersteunt.

Nieuwe bestuurders

Ron Steenkuijl treedt aan als nieuw bestuurslid. Ron is lid van de directie van ADG dienstengroep en vervult daarnaast diverse bestuurlijke en toezichthoudende rollen binnen het sociaal maatschappelijke domein. ‘Waar een wil is een wij. Daar geloof ik heilig in. Grote maatschappelijke issues kunnen worden aangepakt als verschillende partijen de wil hebben om  samen te werken. Dat hebben we bij ADG dienstengroep al laten zien bij onze voorgaande initiatieven zoals de Nederlandse InclusiviteitsMonitor en de Nederlandse Schuldhulproute, beide succesvolle samenwerkingen tussen private en publieke partijen. De Maatschappelijke Alliantie draagt het in zich om op een prachtige manier aan bij te dragen aan de uitdagingen die er liggen in Nederland.

Jan Peter Balkenende draagt na een zittingstermijn van tweemaal drie jaar het voorzitterschap over aan huidige secretaris en penningmeester Dave Ensberg-Kleijkers. Dave is directeur-bestuurder van Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. Daarnaast is hij bestuursvoorzitter van NUSO, de landelijke branchevereniging van speeltuinorganisaties, bestuursvoorzitter van stichting Martin Luther King Lezing, vicevoorzitter van het Johan Ferrier Fonds en ambassadeur van Méér Muziek In De Klas. “De Maatschappelijke Alliantie is juist nu belangrijker dan ooit. Als smeerolie en als onafhankelijke makelaar om in tijden van polarisatie en verharde verhoudingen verbindingen te leggen tussen publieke en private organisaties. Juist door die verbindingen ontstaan mooie, betekenisvolle en effectieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Het is een grote eer om Jan Peter te mogen opvolgen als voorzitter en om in zijn geest bij te dragen aan het meer inclusief en vreedzaam maken van de Nederlandse samenleving.”

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Maatschappelijke Alliantie bestaat per okt 2021 uit: Dave Ensberg-Kleijkers (voorzitter), Cees Oudshoorn, Aaltje van Zweden en Ron Steenkuijl. Er lopen op dit moment nog gesprekken met nieuwe beoogde leden om zo voor het einde van het jaar een bestuur te hebben bestaande uit ten minste vijf personen.  Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies waarin onder andere Mariëtte Hamer, Klaas Knot en Ruud van Dunsschoten zitting hebben.

 

www.nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl

www.nederlandseschuldhulproute.nl

www.maatschappelijkealliantie.org