ADG dienstengroep vernieuwt convenant Horizontaal Toezicht

 

Op 4 december jl. hebben de Belastingdienst en ADG hun convenant Horizontaal Toezicht voor drie jaar verlengd. Daan Hendriks, algemeen directeur ADG, en Renate Thijert, bedrijfsfiscalist van ADG, ondertekenden het convenant.

Daan Hendriks, algemeen directeur ADG: ‘Doordat wij proactief informatie aan de Belastingdienst verstrekken, hebben zij continu inzicht in onze fiscale strategie en de ontwikkelingen op fiscaal vlak binnen ons bedrijf.’ Nicole Otten, teamleider Belastingdienst: ‘Wij hechten als Belastingdienst waarde aan transparantie in de contacten met organisaties. De Belastingdienst ervaart al jarenlang een prettige en constructieve samenwerking op dit gebied met ADG. Daarom heeft de Belastingdienst het individuele convenant met ADG verlengd.’

Over Horizontaal Toezicht
Bij Horizontaal Toezicht is samenwerking het sleutelwoord. Door goede afspraken te maken met alle partijen die bij het proces betrokken zijn, kunnen met elkaar de kwaliteit van de aangiften behouden en verbeterd worden. Zo wordt onnodig dubbel werk voorkomen. Renate Thijert: ‘Wij hebben een Tax Control Framework opgesteld. Hiermee worden de fiscale risico’s in kaart gebracht en zoveel mogelijk gemitigeerd. Naast de overige interne controle en beheersmaatregelen zorgt dit ervoor dat ADG fiscaal in control is.’ Zij geeft aan dat de samenwerking rond Horizontaal Toezicht een aantal voordelen heeft. ‘Er is één vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst, de Belastingdienst behandelt aangiften en verzoeken tot vooroverleg zo snel mogelijk en er kan er sprake zijn van aangepast toezicht. Wij zijn blij met het nieuwe convenant waarin het wederzijds vertrouwen is vastgelegd. De ondertekening is hiermee een bevestiging en afsluiting van een intensief traject’.