Onvoorspelbare, uitdagende Wicked Problems

Bepaalde grote tot zeer grote maatschappelijke uitdagingen worden wicked problems genoemd. Ze komen bijvoorbeeld naar voren in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Wicked problems zijn complex, uniek en veranderlijk. Ze hebben veel verschillende onderlinge verbanden en een groot aantal stakeholders die het probleem beïnvloeden, waardoor het probleem zich continu ontwikkelt op onvoorspelbare wijze.

Wicked problems vragen om fundamentele veranderingen. Het gaat om het maken van de switch van entre- en intra- naar interpreneurship: pionieren en innoveren in een samenwerking tussen verschillende organisaties. Daarnaast vergt het aanpakken van wicked problems een transitie in denken en doen: van lineair naar circulair denken en doen. Oftewel denken en doen vanuit een systeemperspectief. Dit betekent het hebben van een open mind, open heart en open will. Deze elementen zijn belangrijk bij het opzetten van een impact ecosysteem, een verregaande strategische samenwerking tussen publieke en private partijen rondom een maatschappelijk vraagstuk.

Omdat de dynamiek van het vraagstuk kan veranderen is het adagium: fall in love with the problem, not the solution. Het gaat uiteindelijk om het realiseren van impact. Een belangrijk kenmerk van een impact ecosysteem is dat iedere partij bijdraagt vanuit unieke kwaliteiten en een eigen logica. 1+1=3 en door krachten te bundelen ontstaat een holistische oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk. De deelnemende partners vanuit overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en kennisinstellingen onderschrijven allen een expliciet en helder geformuleerde impactdoelstelling.

Download onze whitepaper en lees meer over wicked problems en hoe ze moeten worden aangepakt.

Download de whitepaper