Nederlandse Inclusiviteitsmonitor

Bouwen aan een echt inclusief Nederland

De Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) is ontstaan uit een gemeenschappelijke wens van het bedrijfsleven en de wetenschap om een ├ęcht inclusief Nederland te realiseren. Daarvoor hebben bedrijven behoefte aan betere onderbouwing en is er vanuit de wetenschap behoefte om meer data uit de praktijk te kunnen verzamelen. Daarom hebben ADG en de Universiteit Utrecht in 2015 de handen ineengeslagen in stichting de Nederlandse InclusiviteitsMonitor. De NIM biedt organisaties inzicht in de samenhang van het Diversiteits- en inclusiebeleid en koppelt dit aan de ervaringen van de medewerkers. Diversiteits- en Inclusiebeleid is gericht op het optimaal en duurzaam benutten van de talenten van alle medewerkers, rekening houdend met hun onderlinge verschillen en overeenkomsten.

De instrumenten van de monitor zijn gebaseerd op tientallen wetenschappelijke onderzoeken en zijn op wetenschappelijke wijze gevalideerd. De combinatie van het beleid en de beleving van medewerkers is essentieel om een kloppend inzicht te krijgen over hoe de organisatie ervoor staat op het gebied van diversiteit en inclusie. De NIM geeft vervolgens handvatten om gerichte verbeteracties uit te voeren en maakt duidelijk wat de knelpunten zijn.

Ga naar de website van de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor