Een impact ecosysteem is continu in beweging

Een impact ecosysteem wordt gevormd rondom een maatschappelijk vraagstuk en is een verregaande strategische samenwerking tussen publieke en private partijen. Het doel van dit type ecosysteem is om gezamenlijk bedoelde, positieve maatschappelijke waarde te creĆ«ren: impact. Het is een dynamische samenwerking van diverse partijen – in termen van maatschappelijke positie, omvang en capaciteiten – die hun krachten bundelen en gezamenlijk leren en innoveren om een maatschappelijk vraagstuk op te lossen.

Het bouwen van een impact ecosysteem gaat in vier fasen die altijd in meer of mindere mate terugkomen. Het doorlopen van deze fasen is geen eenduidig en lineair proces. Het opzetten van een impact ecosysteem is een dynamisch en iteratief proces en vergt continu zoeken, leren, experimenteren, onderzoeken en doorzetten.

De fase Verkennen en ontwerpen geeft antwoord op de vraag: wat zijn de juiste dingen om te doen? Met als resultaat een grondig begrip van de situatie, onderliggende structuren, afhankelijkheden en de eerste contouren van de visie, impactdoelstelling en oplossingsrichtingen.

De volgende fase, Aanjagen en implementeren, beantwoordt uiteindelijk de vraag: doen we de juiste dingen? Met op het eind een ingericht ecosysteem (inclusief team, overlegstructuur en een digitale infrastructuur), een uitgevoerde pilot, programma of activiteiten en gecommitteerde partners.

Leren en verbeteren is de derde fase en gaat over drie dingen: doen we nog altijd de juiste dingen, doen we de dingen juist en hoe verloopt de samenwerking? Met een focus op meten, evalueren en bijsturen.

Tot slot gaat de fase Borgen over de vraag: hoe behouden we ons effect? Met drie mogelijke strategieƫn voor vervolg: opschalen, repliceren of stoppen.

In de whitepaper lees je meer over het bouwen van een impact ecosysteem en de fasen die worden doorlopen.

Download de whitepaper