Het Nationaal Integratiediner

Proef de kracht van het verschil

Verschillen tussen mensen leiden tot verschillende inzichten en ideeën. Nieuwe ideeën leiden tot verbeteringen, daar heeft iedereen baat bij. Het Nationaal Integratiediner wil onze maatschappij beter maken: niet polariseren, maar juist samenwerken. De succesformule luidt: Het verbinden van mensen + het vieren van verschillen = het benutten van kansen.

Tijdens het Integratiediner genieten mensen van elkaars eigengemaakte gerechten en leren ze elkaar beter kennen. Lekker eten is de basis, maar de achterliggende gedachte is groter. Deelnemers aan het diner gaan in gesprek over hun verschillen, waarbij ze als vanzelf uitkomen op de overeenkomstige behoeften, wensen en dromen die alle mensen immers hebben.

Het eerste Nationaal Integratiediner werd op initiatief van schoonmaakbedrijf Asito gehouden in 2011. Inmiddels doen er jaarlijks meer dan 20.000 mensen uit tal van organisaties mee met het Nationaal Integratiediner. Op meer dan honderd plaatsen door heel Nederland koken en eten mensen van verschillende afkomst met elkaar. Samen ervaren ze de positieve kracht van het verschil.

Vanaf 2022 gaat het Nationaal Integratiediner verder onder de naam Samen Eten & Asito, of natuurlijk met de naam van de organisatie die meedoet.

Lees meer over het Nationaal Integratiediner