Aan de bak

In 2012 kreeg een consortium van bedrijven de gunning om een gevangenis te gaan bouwen in Haren, aan de rand van Brussel. Door verschillende redenen begon de bouw pas in 2018 en in oktober 2022 werd de gevangenis in gebruik genomen. Vanaf het begin van de bouw werkt André Kisman als projectmanager namens ADG-bedrijf HEYDAY op deze locatie.

‘Dit is een heel bijzonder project. Een aantal bedrijven heeft ingeschreven om de volledige bouw en exploitatie van deze gevangenis tot een succes te maken, waaronder HEYDAY. De opdrachtgever heeft dus geen gebouw gekocht, maar het gebruik ervan. Voor HEYDAY betekent het dat wij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de voedselvoorziening, de afvalinzameling en de wasserij’.

Regie-organisatie

HEYDAY is een regie-organisatie. Wij regelen dat facilitaire dienstverlening uitgevoerd wordt. Bij twee van de drie diensten die onder onze verantwoordelijkheid vallen, doen we dat ook. Zo wordt de voedselvoorziening uitgevoerd door onze partner Eurest en de afvalinzameling door Ecosmart van Renewi. De derde dienst, de wasserij, exploiteren we helemaal zelf. Waarom? Omdat we niemand konden vinden die het beter kon. Daar komt het eigenlijk op neer’.

Dagbesteding

‘De gevangenis in Haren is ingericht op bijna 1.200 gedetineerden. Die zijn er nu nog niet. Nu zijn er ongeveer 300. Dit aantal wordt de komende tijd verder opgeschaald. Maar dit betekent dus ook dat de keuken is ingericht op het serveren van 1.200 ontbijten, lunches en diners. Iedere dag. Ongeveer dertig gedetineerden helpen mee in de keuken om dit voor elkaar te krijgen, als onderdeel van de dagbesteding. Daarnaast is er nog een apart personeelsrestaurant dat dagelijks 350 medewerkers kan voeden’.

‘Het complex in Haren is 15 hectare groot en omvat 10 gebouwen. De gedetineerden zelf zamelen het afval in bij hun cellen. Alles daarbuiten valt onder onze regie. Iedere maand wordt een perscontainer restafval met een capaciteit van negen ton geleegd. Uiteraard met meer veiligheidstoezicht dan de gemiddelde container. In de wasserij wordt alle niet-persoonsgebonden was gedaan. Dus eigenlijk alles behalve de eigen kleding van de gedetineerden. Ze hebben zelf een wasmachine en droger in hun leefeenheid. De capaciteit van de centrale wasserij is ruim 300 kilo. Per uur! We hebben zelf een wasserijmanager opgeleid om dit in goede banen te leiden’.

Samenwerking

‘Het werken in een omgeving als deze is iets bijzonders. De complexiteit hier is hoog, al was het alleen maar door de beveiliging. Er zijn ruim 1.000 beveiligde deuren op dit complex. Overal heb je een pas voor nodig. En het vertrouwen van de leiding van de gevangenis. Die moeten weten dat ze op je kunnen rekenen. Daarom is de goede samenwerking met onze partners zo belangrijk. En ja, misschien begint het wel met de goede maaltijd in het restaurant.’